Kontakt/Företagsinfo

Kontaktinfo: Telefon: 0855247156, 0855245006 Mail: info@trendab.com
Välkommen till TRENDAB, företaget för dig som söker kvalitet och kunskap. Vi tänker på miljön och källsorterar alla våra sopor. Oljor och andra farliga vätskor hämtas av miljö certifierat företag. Vi har oljeavskiljare. Vi köper våra varor främst från Sverige, Europa och USA
* Trendab AB vill verka för ett ansvarsfullt och ärligt företagande gentemot kund, leverantör och myndigheter.
* Trendab AB vill förknippas med kunskap, kvalitet, samt god service.
* Trendab´s mål är att ständigt utvecklas på alla våra områden.
* Kunden ska känna sig trygg med sitt val av leverantör.
* På Trendab AB får man spjutspetskompetens.

Historik: Trendab startades 1968 av ing, Håkan Sandin. Övertogs våren 2004 av
Nils Mattsson och Michael Ivarsson. Båda med långt förflutet inom företaget.

TRENDAB`s organisationummer är: 556655-7921
TRENDAB`s VAT:nummer är: SE556655792101

Besöks samt fakturerings adress.

TRENDAB
Gamla Strängnäsvägen 315
155 91 Nykvarn
Sweden

Telefon: 0855245006
landsnr: +46
Mail: info@trendab.com

SEMESTER ÖPPETTIDER!!!
Våra öppettider är helgfria dagar:
Mån-Fred kl:  08:00-17:00 ( lunchstängt alla dagar 12:00- 13:00 =
Fredag  kl:  08:00-17:00   
Lördagar kl: STÄNGT! 
Välkomna


Welcome to TRENDAB, the company for those looking for quality and knowledge.
* Trendab AB wants to promote a responsible and honest company towards customers, suppliers and authorities. * Trendab AB want to be associated with knowledge, world-class quality and good service.
* Trendab's goal is to continually develop in all our areas.
* The customer should feel comfortable with their choice of supplier.
* On Trendab AB you get excellence. History: Trendab founded in 1968 by Ing, H. Sandin. Was taken in spring 2004 by Nils Mattsson and Michael Ivarsson. Both with extensive experience within the company.

TRENDAB's organisationummer is: 556655-7921
TRENDAB's VAT: number is: SE556655792101 Viewed, and billing address.

TRENDAB Gamla Strängnäsvägen 315
155 91 Nykvarn
Sweden

Telephone: +46 (0) 8-55247156
Mail: info@trendab.com

Our opening hours are:
Mon-Fri at: 8:00 a.m. to 5:00 p.m.  (Closed for lunch between the hours: 12-13)
Friday: 8:00 a.m. to 5:00 p.m. (Closed for lunch between the hours: 12-13)Welcome