INSTRUMENT

Att ha bra instrument i racing eller rallybilen blir allt mer viktigt. Motorerna är dyra och kräver att få bli omhändertagna, det gäller då att instrumenten varnar i tid. På Trendab säljer vi STACK instrument som är mycket pålitliga. Väljer man att ha ett loggingsystem i racing eller rally bilen hjälper vi gärna dig med att välja det som passar bäst. Kontakta oss via mail trendab@telia.com eller på telefon 0855247156.