Brandsläckarservice

  • Serva ditt släcksystem hos Trendab!
  • Släcksystem och handhållna släckare från OMP har en serviceintervall på vartannat år för att säkerställa och uppfylla kraven inom FIA Racing och Rally, vilket vi anser vara nödvändigt. Att serva sin släckare är inget man kan göra själv, eftersom det kräver specialutrustning, intyg från utbildad personal och en uppdaterad serviceetikett som monteras på släckaren för att säkerställa att systemet fungerar fullt ut vid en eventuell olycka.
  • Vi på Trendab är det enda företaget i Svergie som är certifierade av OMP efter utbildning för att serva, ombesörja och renovera släcksystem. Det ger dig trygghet när du skickar in eller besöker vår butik i Nykvarn med din släckare för genomgång och eventuella åtgärder som behövs. Vi vill att du som användare ska vara säker på att ditt släcksystem fungerar om det skulle behövas.
  • Kontakta oss gärna via e-post på info@trendab.com för att få mer information om och boka service av ditt släcksystem!