BRANDSLÄCKARE

Alla OMP brandsläckare är tillverkade för att klara av de tuffa förhållanden som förekommer i Rally och Racing. OMP brandsläckningssytem (exklusive pulvret), innehåller "Ecolife" AFFF, ett vattenlösligt filmbildande skum som inte är skadligt för miljön. Detta släckningsmedel kan användas endast med de speciella OMP orginal munstycken som medföljer i satsen. OMP har 2012 tagit fram världens minsta FIA godkända släcksystem.
För att FIA godkännandet på brandsläckningssytemet ska vara giltligt får endast racing släckarna servas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedda FIA godkända serviceställen. Trendab har FIA licens för OMP brand släckningsystem.
En släckare som är godkänd av FIA måste servas med två års intervall.